รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2016-04-04ภารกิจกองการทูตวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ และคุณวันปิติ
2016-03-28งานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-03-14การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเศริฐ
2016-03-07ความรู้เรื่องการปรับปรุงการท่องเที่ยวภูมิภาค คันไซ ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-29นานาสาระ งานเทศกาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-22ศาลาไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชา
2016-02-15โครงการเทศกาลอาหารไทยในสเปน/ โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-08การเชิญคณะเอกอัครราชทูต ณ นิวยอร์ก เยือนประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-01เทศกาลตรุษจีน