รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-01-04กิจกรรมปีใหม่ 2559
2015-12-28การแสดงนาถศิลป์และดนตรีไทย ฉลองคสพ. 50 ปี ไทย-สิงคโปร์
2015-12-21Marsh Siamese ดำเนินรายการโดยคุณวันปิติ จำปาศรี
2015-12-14กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-30One Young World Summit 2015 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-23กฐินพระราชทาน จีน/ ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-16กฐินพระราชทานที่อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-11-09การจัดงานลอยกระทงที่ฮานอย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-02กฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ