รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-11-04กฐินพระราชทานศรีลังกา+ปีนัง ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-28กฐินพระราชทานที่กัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-21ส่งมอบโบราณวัตถุบ้านเชียง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-14โครงการนำมวยไทยไปปรากและบุดาเบสต์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-23เทศกาบในอินโดนีเซีย เมืองพี่เมืองน้อง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-16เทศกาลภาพยนตร์ภายในฟิลิปปินส์/ เทศกาลมวยไทยในยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-09โครงการวัฒนธรรมในเอสโตเบีย ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-09-02กิจกรรมทางวัฒธรรมในประเทศ ลัทเวีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-08-26เทศกาบไทยในลิทเวีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล