รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-10-14โครงการนำมวยไทยไปปรากและบุดาเบสต์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-23เทศกาบในอินโดนีเซีย เมืองพี่เมืองน้อง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-16เทศกาลภาพยนตร์ภายในฟิลิปปินส์/ เทศกาลมวยไทยในยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-09โครงการวัฒนธรรมในเอสโตเบีย ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-09-02กิจกรรมทางวัฒธรรมในประเทศ ลัทเวีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-08-26เทศกาบไทยในลิทเวีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-08-19เทศกาลวัฒนธรรมในบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-08-12เทศกาลอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-08-05เทศกาลรอมฎอนของคูเวต และสื่อมวลชนของเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล