รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2015-10-26งานเทศกาลภาพยนตร์ที่อินเดียในจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-19กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-05เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-09-28เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-09-14การเปิด App Bangkok Street Food ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-09-07สัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ณ นครเฉิงตู ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-08-31Diplomate art exhibition
2015-08-24โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เม็กซิโก/ เปรู/ งานเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-08-03การเผยแพร่โขน ณ นครนิวยอร์ก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม