รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2014-03-31การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ คูเว๖/ สงกรานต์สิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-03-10ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-03ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-13ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-30สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-23ต้อนรับปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-16อินเดีย อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-12-09โครงการแผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยูเออี ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม