รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-05-13โครงการแผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณจิตราภรณ์
2013-05-06เทศกาลสงกรานต์ในต่างประเทศ
2013-04-01โครงการ Thailand Visitors Programme ดำเนินรายการโดยคุณภานุพันธุ์ โชติรังสียากุล
2013-02-11การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-02-04นำคณะนาฏศิลป์ไปแสดงที่เคนย่าและเซเนเกิล ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-01-28หุ่นละครเล็กรับตรุษจีน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณพจนา เชาวน์สุขุม
2013-01-21วันเด็กแห่งชาติ ดำเนินรายการโดยคุณศุภณัฐ จันทร์อ่ำ
2013-01-14พิธีเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดซวิกรม พระบรมราชชนก ณ เกาะเตเนริเฟ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณศุภณัฐ จันทร์อ่ำ