รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-09-01โครงการบูรณาการทักษะภาษา เมืองปีนัง ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-08-25อีโบล่า/ เทศกาลไทยในเม็กซิโก และชิคาโก ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-08-18กิจกรรมวันแม่ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-08-11วันสถาปนาอาเซียน+กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ดำเนินรายการโดยภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-07-21โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสเปน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-30พื้นที่ฟินแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัคน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-16โครงการนอร์ดิก และบอลติก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-02มวยไทยในกวางโจว ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-05-26มวยไทยในจีน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล