รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-02-02ข่าวกิจกรรม 26 ม.ค. - 1 ก.พ 58
2015-01-19ภาพยนตร์ไทยในฮังการี ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2015-01-12ข่าววัฒธรรมวันนี้ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-12-29โครงการวัฒนธรรม Ethiopia, VAE, Egypt ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-12-22กิจกรรมวัฒนธรรม 15-21 ธันวาคม ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-12-08กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-17วัฒนธรรม 10-17 พฤศจิกายน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-103-9 พ.ย. 57 กิจกรรมวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-03กฐินโกตาบารู+เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล