รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-12-09โครงการแผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยูเออี ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-11-18กฐินพระราชทานที่มาเลเซียและจีน ดำเนินรายการคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-11-04กฐินพระราชทานศรีลังกา+ปีนัง ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-28กฐินพระราชทานที่กัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-21ส่งมอบโบราณวัตถุบ้านเชียง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-14โครงการนำมวยไทยไปปรากและบุดาเบสต์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-23เทศกาบในอินโดนีเซีย เมืองพี่เมืองน้อง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-16เทศกาลภาพยนตร์ภายในฟิลิปปินส์/ เทศกาลมวยไทยในยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-09โครงการวัฒนธรรมในเอสโตเบีย ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม