รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-06-10มวยไทยในอิตาลีและรัสเซีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-06-03วันวิสาขบูชาโลก/ ตำราอาหารไทยและการสอนภาษาไทย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณจิตราภรณ์
2013-05-27ครบรอบความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-05-13โครงการแผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณจิตราภรณ์
2013-05-06เทศกาลสงกรานต์ในต่างประเทศ
2013-04-01โครงการ Thailand Visitors Programme ดำเนินรายการโดยคุณภานุพันธุ์ โชติรังสียากุล
2013-02-11การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-02-04นำคณะนาฏศิลป์ไปแสดงที่เคนย่าและเซเนเกิล ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล