ประเด็นข่าว

  • 02 ก.พ. 3104
    เวลา 08:30 น.

    กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่ ประจำกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศกระทรวง

     

ปลายปากกานายสถานี

ปลายปากกานายสถานี

ปลายปากกานายสถานี

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 75 เมษายน - มิถุนายน 2560

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -  ธันวาคม พ.ศ. 2560

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561