ประเด็นข่าว

 • 11 ต.ค. 2559
  เวลา 11:00 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  A Conversation with JACK MA on Entrepreneur-
   ship and Inclusive Globalization วันที่ 11ตุลาคม 2559 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -12.00 น.  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
 • 03 ต.ค. 2559
  เวลา 09:15 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการเสวนา "ปลุกพลังเชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาภาคธุรกิจของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Connect Business Forum 2016)  ตั้งแต่เวลา 9.15 น. -11.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2559  ณ นราธิป  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
 • 29 ก.ย. 2559
  เวลา 09:00 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการสัมมนา "เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ" โดยกรมองการระหว่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2559  ณ นราธิป  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
รายการสด

สราญรมย์ท่องโลก 

เกาะกระแสข่าว 

พิธีทำบุญใส่บาตร พิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ ถวายเพล
และร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน เนื่องใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560
ที่ดงลำดวน แหล่งเกษตร
อินทรีย์ แดนหอมกระเทียมดี
 ทุเรียนอร่อย เมืองศรีสะเกษ

การสัมมนาและตรวจสภาพ
ภูมิประเทศตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 7-9
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
เชียงราย

http://saranrom.mfa.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560
ประเดิมจังหวัดแรกที่เมือง
สุรินทร์ ถิ่นผ้าไหมงาม
ข้าวสารหอม

งานเฉลิมฉลองวันคริสตมาส
โดยคริสตจักรคริสเตียน
สัมพันธ์ไทยซิดนีย์
ณ เมืองแคบบรามัตตา

 

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง
หุ้นส่วนความร่วมมือใน
ระดับเยาวชนของกลุ่ม
 77 (SEP for SDGs)

 

 

มัลติมิเดีย

 

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่1 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2559

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 มกราคม - มีนาคม 2559

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปลายปากกานายสถานี

ปลายปากกานายสถานี

"สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน"

สุภาค โปร่งธุระ ผู้อำนวยการ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร   

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560