ประเด็นข่าว

  • 27 ต.ค. 3103
    เวลา 11:03 น.

     

     

รายการสด
 


 

 วีดีโอไฮไลท์

 

มัลติมิเดีย

 

วารสารวิทยุสราญรมย์

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 75 เมษายน - มิถุนายน 2560

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วีดิทัศน์อัพเดท

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม -  สิงหาคม พ.ศ. 2560

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปลายปากกานางสถานี

ปลายปากกานายสถานี

"สวัสดีค่ะ ท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปสราญรมย์ทุกท่าน"

ชลธี จันทร์รัชชกูล
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
การทูตสาธารณะ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร    

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560