ประเด็นข่าว

 • 11 ต.ค. 2559
  เวลา 11:00 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA)  
 • 03 ต.ค. 2559
  เวลา 09:15 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการเสวนา "ปลุกพลังเชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาภาคธุรกิจของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Connect Business Forum 2016)  ตั้งแต่เวลา 9.15 น. -11.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2559  ณ นราธิป  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
 • 29 ก.ย. 2559
  เวลา 09:00 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการสัมมนา "เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ" โดยกรมองการระหว่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2559  ณ นราธิป  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
รายการสด
                                 จำนวนผู้เข้าชม เว็ปไซต์  http://www.hitwebcounter.com/

 วีดิทัศน์ไฮไลท์

 

มัลติมิเดีย

 จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่2 ฉบับที่ 7 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศหนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 มกราคม - มีนาคม 2559

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปลายปากกานายสถานี

ปลายปากกานายสถานี

"สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน"

สุภาค โปร่งธุระ ผู้อำนวยการ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร    

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560