ประเด็นข่าว

 • 17 ต.ค. 3103
  เวลา 00:08 น.

  ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานปฎิบัติการและสนับสนุนงานทดสอบ

  http://www.mfa.go.th/
  main/contents/files/
  bulletin-20171017
  -102856-400728.pdf

รายการสด
 


 

 วีดีโอไฮไลท์

 

มัลติมิเดีย

 

วารสารวิทยุสราญรมย์

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 74 มกราคม - มีนาคม 2560

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วีดิทัศน์อัพเดท

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม -  สิงหาคม พ.ศ. 2560

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปลายปากกานางสถานี

ปลายปากกานายสถานี

"สวัสดีค่ะ ท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปสราญรมย์ทุกท่าน"

ชลธี จันทร์รัชชกูล
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
การทูตสาธารณะ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร    

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560