ประเด็นข่าว

 • 05 ส.ค. 2559
  เวลา 09:00 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการเสวนาหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน : หลากหลายแต่หลอมรวม" เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 50 จัดขึ้นโดย กรมอาเซียนร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ วิเทศสโมสร  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
 • 04 ส.ค. 2559
  เวลา 12:30 น.
  • aswan
  • People's Foreign Affairs (PFA):  "ASEAN DAY 2016" ขอเชิญติดตามงานฉลิมฉลฃองวันงานอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 50  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนชิงแชมป์ประเทศไทย (ASEAN Quiz) ประจำปี 2559  ณ วิเทศสโมสร  กระทรวงการต่างประเทศ  สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยทีมงานวิทยุสราญรมย์  
 • 14 ก.ค. 2559
  เวลา 09:30 น.

  ขอเชิญรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการผ่านทาง Face book : saranromradio ในรายการรอบบ้านเรา เวลา 09.30-10.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณ หทัยกานต์ ฤกษ์จำนงค์ ได้ในขณะนี้ครับ

   

รายการสด

สราญรมย์ท่องโลก 

    

 

เกาะกระแสข่าว 

 

มัลติมิเดีย

 

 

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 69 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปลายปากกานายสถานี

ปลายปากกานายสถานี

"สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน"

สุภาค โปร่งธุระ ผู้อำนวยการ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เกาะกระแสข่าว

 

 บัวแก้วสัญจร   

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

 

รายการประจำ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559