ประเด็นข่าว

 • 02 ก.พ. 3104
  เวลา 08:30 น.

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกระทรวง

   

   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 กรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารรายปักษ์ จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

จดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -  ธันวาคม พ.ศ. 2560

People's Foreign Affairs จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เกาะกระแสข่าว

 บัวแก้วสัญจร

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook