รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-04-17ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 2
2017-04-10ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณชนิษา บำรุงมิตร์
2017-04-03โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยที่ญี่ปุ่น (ครบรอบ 130 ปี)
2017-03-27งานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก
2017-03-20โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
2017-03-13วัฒนธรรมการรับประทานอาหารประเทศต่างๆ
2017-03-06วัฒนธรรมสัมพันธ์อาหารไทย ดำเนินรายการโดยชนิษา บำรุงจิตร์
2017-02-27โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณรัชนีกร หวังชื่อกุล
2017-02-20เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศในไทย ดำเนินรายการโดยคุณจิรัฐิดล