รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-07-03ศิลป์แผ่นดิน
2017-06-26โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นคร เซี่ยงไฮ้
2017-06-19มิถุนายน เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ
2017-06-12โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2017-05-29ทุเรียนราชาผลไม้
2017-05-22โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนกรมสารนิเทศกับสำนักงานซินหัว
2017-05-01
2017-04-17ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 2
2017-04-10ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณชนิษา บำรุงมิตร์