รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-12-04การเชิญผ้าพระกฐินมาทอดถวาย เนปาล
2017-11-20การดำเนินงานของมูลนิธิไทย
2017-11-06การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดโพธิสมาคม สาธารณรัฐอินเดีย
2017-10-16การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน มาเลเซีย
2017-10-02โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในจอร์แดน และโครงการพระราชดำริฝนหลวงในจอร์แดน
2017-09-25โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอิสราเอล
2017-09-04โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแอฟริกาใต้-เลโซโท
2017-08-21การแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
2017-08-07โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเนเธอร์แลนด์-สวิตเซอร์แลนด์