รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-03-12โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร
2018-03-05โครงการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ (มูลนิธิไทย)
2018-02-19งานเทศกาลไทยในต่างประเทศที่ออสเตรเลีย
2018-02-12เทศกาลไทยในต่างประเทศ
2018-02-05โครงการบรรพชาอุปสมบท
2018-01-29โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
2018-01-22ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์"
2018-01-15โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ (กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา)
2018-01-08การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง ประเทศเวียดนาม