รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-07-01โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2562
2019-04-29โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
2019-04-08การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างวงศ์ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
2019-04-01โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา
2019-02-11กฐินพระราชทานอินเดีย
2019-01-21กฐินเวียดนาม
2019-01-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีประณิธิปูรณะมหาวิหาร เนปาล
2018-12-31การเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ เมืองทวาย สหภาพเมียนมา
2018-12-24การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา