รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2020-10-26TICA กับการเข้าร่วมนิทรรศการ TSX 2020
2020-10-19TICA in ชลบุรี (ตอนที่ 3) : บ้านทุ่งน้อย
2020-10-12TICA in ชลบุรี (ตอนที่ 2) : ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านโป่งดินดำ
2020-10-05TICA in ชลบุรี (ตอนที่ 1) : เทศบาลเมืองพนัสนิคม
2020-09-28UN Day for South-South Cooperation in Asia and the Pacific 2020
2020-09-21บัญชีครัวเรือนเริ่มต้นที่ตัวเราเอง
2020-09-14TICA กับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ GCNT Forum 2020
2020-09-07"คุยกับหลุยส์มงคล" กับการปฏิบัติงานที่ UNOSSC
2020-08-3131/08/2563