รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2019-08-19สัมมนาพอเพียงแบบ TICA ตอนที่ 2
2019-08-12สัมมนาพอเพียงแบบ TICA ตอนที่ 1
2019-08-05แผนงาน 3 ปี ความร่วมมือไทย-สปป. ลาว ตอนที่ 2
2019-07-29แผนงาน 3 ปี ความร่วมมือไทย - สปป.ลาว ตอนที่ 1
2019-07-2220 ปี การสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในเวียดนาม
2019-07-15โครงการของ สอท. ณ กรุงไนโรบี การสำรวจตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเคนยา
2019-07-08จาก OTOP สู่ OVOP กัมพูชา
2019-07-01เปิดตำนานผู้ก่อตั้งโครงการ OGOP ในราชอาณาจักรภูฏาน
2019-06-24สภาธุรกิจไทย-ลาวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว