รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2019-05-20ครบรอบ 20 ปี ILEA-Bangkok
2019-05-136 เดือนของ ศุภวัฒน์ ปรารมภ์ อาสาสมัครเพื่อนไทยในประเทศโมซัมบิก
2019-04-29พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของ สปป. ลาว
2019-04-22ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่อง กล้วย กล้วย
2019-04-1515/04/2562
2019-04-0808/04/2562
2019-04-01ต้นแบบการสอนภาษาไทยที่เวียดนาม ตอนที่ 4
2019-03-25ต้นแบบการสอนภาษาไทยที่เวียดนาม ตอนที่ 3
2019-03-11ต้นแบบการสอบภาาาไทยในเวียดนาม ตอนที่ 2