รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2022-02-14ภารกิจพิเศษของ TICA ในการจําหน่ายพัสดุภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา
2022-02-07GSSD Expo คืออะไร ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างไร
2022-01-31โครงการส่งขยะกําพร้ากลับบ้านครั้งที่ 2
2022-01-24สรุปปี 2564 และงานปี 2565 ของงานหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
2022-01-17สรุปปี 2564 และงานปี 2565 ขอ3ส่วนวางแผน
2022-01-03รวมมิตรกิจกรรมอาสา และกิจกรรมเพื่อสังคมของ TICA
2021-12-27อาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2564 (ตอนที่ 1 ผู้นําการเปลี่ยนแปลง)
2021-12-20คุยกับ Mr. ขยะกําพร้า
2021-12-13โคงการส่งขยะกําพร้ากลับบ้าน