รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2021-03-01คุยกับน้องแพม ชนิตนาท กับการทำ Podcast ของ TICA
2021-02-22อินโดรามา กับ BCG Economy
2021-02-15พูดคุยกับอดีตผู้รับทุนรับาลไทย Mrs. LAY Chanrasmey, Minister Counselor สอท.กัมพูชา ประจำประเทศไทย
2021-02-08โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในโมร็อคโก
2021-02-01จาก OTOP สู่ OGOP,OVOP และ ODOP ตอนที่ 2
2021-01-25จาก OTOP สู้ OGOP , OVOP และ ODOP (ตอนที่ 1)
2021-01-18ปี 2020 ของความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ตอนที่ 2)
2021-01-11ปี 2020 ของความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ตอนที่ 1
2021-01-04คุยกับน้องบอล อาสาสมัครเพื่อนไทย 2 ประเทศ 2 วัฒนธรรม