รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2022-04-18การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในเวียดนามและกัมพูชา (ตอนที่ 2)
2022-04-11การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในเวียดนามและกัมพูชา (ตอนที่ 1)
2022-03-28อาสาสมัครเพื่อนไทยกับการทํางานตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2022-03-21โครงการส่งขยะกําพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ 3
2022-03-14คุยกับ 4 สาว ทีมสาธารณสุขโควิดของ TICA (ตอนที่ 2)
2022-03-07คุยกับ 4 สาว ทีมสาธารณสุขโควิดของ TICA (ตอนที่ 1)
2022-02-28อาสาสมัครเพื่อนไทยกับการเสริมสร้างจิตวิญญาณเพื่อสังคม
2022-02-21ความร่วมมือไตรภาคีคืออะไรทําไมประเทศไทยและลักเซมเบิร์กเลือก สปป.ลาว เป็นคู่ความร่วมมือ