รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2019-01-28หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับความร่วมมือไทย-เวียดนาม
2019-01-21กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 2
2019-01-14กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 1
2019-01-07จาก OTOP สู่ OGOP ต่อยอดสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2018-12-31ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ของไทย - จีน
2018-12-24OGOP ตอนที่ 1
2018-12-17TICA - Connect ครั้งที่ 5 ตอนที่ 2
2018-12-10TICA-Connect ครั้งที่ 5 ตอนที่ 1
2018-12-03ความร่วมมือไทย-ติมอร์ ตอนที่ 2