รายการ



ยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2020-12-28จากร้อยเอ็ดสู่"คำม่วน" เพื่อน้อมนำ SEP ไปประยุกต์ใช้
2020-12-211 ปีกับส่วนวางแผนในสถานการณ์ COVID-19
2020-12-14ทุนรัฐบาลไทยในยุค COVID-19
2020-12-07ทุนรัฐบาลไทยในยุค COVID-19
2020-11-30อย่าตระหนก แต่ให้ตระหนัก กับแพทย์หญิงนฤมล สรรค์ปัญญาเลิศ
2020-11-23โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านสาขาสาธารณสุข ตอนที่ 2
2020-11-16โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านสาขาสาธารณะสุข ตอนที่ 1
2020-11-09คุยกับทีมสาธารณะสูง TICA
2020-11-02ภาษาไทยในเวียดนาม