รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2019-12-30สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 1
2019-12-23แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนารัฐยะไข่ของ TICA (ตอนที่ 3)
2019-12-16ครูอาสาปฏิบัติงาน ณ ภูฏาน ตอนที่ 2
2019-12-09ครูอาสาปฏิบัติงาน ณ ภูฏาน ตอนที่ 1
2019-12-02แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนารัฐยะไข่ของ TICA ตอนที่ 2
2019-11-25แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนารัฐยะไข่ ของ TICA ตอนที่ 1
2019-11-18แผนงาน 3 ปี ทุน TIPP
2019-11-11คุยกับพุทธิภูมิ อาษานอก อาสาสมัครเพื่อนไทยที่เบนิน ตอนที่ 2
2019-11-04คุยกับ พุทธิภูมิ อาษานอก อาสาสมัครเพื่อนไทยที่เบนิน ตอนที่ 1