รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2021-12-06พิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่นและพิธีฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นในไทย
2021-11-2940 ปีการส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย
2021-11-22TICA Connect ครั้งที่ 7 (ตอนที่ 3)
2021-11-15TICA Connect ครั้งที่ 7 อาสาสมัครเพื่อนไทย (ตอนที่ 2)
2021-11-08ตาม TICA ไปดูงาน SEP ที่จังหวัดนครปฐม
2021-10-25TICA Connect ครั้งที่ 7 : 15 ปี อาสาสมัครเพื่อนไทย(ตอนที่ 1)
2021-10-11คุยกับคนเบื้องหลังการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC
2021-10-04คุยกับ ผอ. ปรีชา องค์ประเสริฐเรื่องการจัดการหลักสูตรการอบรมนานาชาติของกรมป่าไม้(ตอนที่ 2)
2021-09-27คุยกับ ผอ. ปรีชา องค์ประเสริฐ์ เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมนานาชาติของกรมป่าไม้ (ตอนที่ 1)