รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-02-27สินค้าที่เทาในตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-02-20ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา ว่าด้วยการสืบพยานในศาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-02-13โรคปฎิเสธการตั้งครรภ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-01-30การถามปากคำเด็กในคดีอาญา : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-01-23ร่าง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.
2015-01-16การคุ้มครองคนชาติ ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร และคุณอภิญญา
2015-01-09ทำอย่างไร ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ชำรุด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2015-01-02การทำกิจกรรมบริการสังคม : ก้าวหใม่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-26สัมภาษณ์นักศึกษาฝีกงาน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร