รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-12-30กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-23มาตรา 112 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-16กฎระเบียบในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานไทย ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-09พรบ. คอมพิวเตอร์เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนจบ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-02การประกันการเดินทาง/ เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-25การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-18ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-11รู้กฎหมายสบายใจ
2016-11-04ขยายวีซ่า CLMV+จีน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม 90 วัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ