รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-12-13เหตุยกเว้นโทษอื่นๆ ตามกฎหมาายอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-12-06ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและละเว้น ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-11-29ความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-11-22ผลของคำพิพากษาและความเห็นแนะนำของ ICJ ดำเนินรายการโดยพัทธพล สุขจะ
2013-11-15ภัยจากเทศกาลลอยกระทง
2013-11-01การจัดทำงบประมาณ
2013-10-25เมื่อโดนหมอดูทักให้ซื้อของมาเซ่นไหว้บูชา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-10-11สัมภาษณ์พิเศษนักศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-10-04สัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูมิ