รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-07-19กฎหมายสงคราม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-07-12กฎหมายฟอกเงินของไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-07-05เมื่อคู่สมรสมีกิ๊ก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-28ศาลอาญาระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-06-21การถือครองที่ดินและการมีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-14เขตทางทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-07ตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักงานกงสุล ดำเนินรายการโดยคุณณธวัช และคุณณัฐินันท์
2013-05-31การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ และคุณพัทธพล
2013-05-24กฎหมายแรงงาน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา