รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-11-27การใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย
2020-11-20สถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำของไทย
2020-11-13กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับรูปแบบพินัยกรรม
2020-11-0660 Plus Bakery and Chocolate สร้างโอกาสดีๆและอาชีพที่มั่นคง
2020-10-23ค่าปรับจราจรที่ควรรู้
2020-10-16คำศัพท์กฎหมายน่ารู้
2020-09-18กฎหมายเกี่ยวกับ"อายุความ"และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522
2020-08-28ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
2020-08-21เรื่องน่ารู้หากได้รับหมายเรียกจากศาล