รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-12-18สิทธิของผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2015-12-11ค่าแรง 300 บาท ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2015-12-04ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกม.
2015-11-27บัตรเครดิต เป็นมิตรจริงหรือ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2015-11-20ข้อควรระวังในการทำสัญญา ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-11-13สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-11-06กฎหมายทรัพย์สิน และการเช่าทรัพย์ ดำเนินรายการโดยคุณอำนาจ ช่างประดับ
2015-10-30ความผิดความกฎหมายฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-10-22หลักกฏหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง