รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-10-17พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-10-10กฏหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-03ท่าทางการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเล่นกีฬามุมมองด้านลิขสิทธิ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-09-26ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย/ ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-09-19การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร
2014-09-12กรณีรถยนต์หายด้วยการโจรกรรม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-09-05โทษประหารชีวิตในสังคมไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร
2014-08-29การจัดอันดับการค้ามนุษย์ โดยพัทรพล
2014-08-22การจดทะเบียนอยู่กินฉันท์สามีภรรยา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ