รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-03-10การตรวจสภาพภูมิประเทศห้วยดอนและช่องแม็ก-วังเต่า จ.อุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-24ภารกิจกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-17สัมภาษณ์ภารกิจกองสนธิสัญญา ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-1070 ปี ศาลโลก
2017-02-03ภารกิจของกรมสนธิสัญญา และกฎหมายกับการต่างประเทศของไทย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-01-27วีซ่าทำงานในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-20บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-13บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ