รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-06-13กงสุลกิตติมศักดิ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-06-06สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-05-30กฎหมายสิทธิบัตร
2014-05-23อำนาจการสอบสวนผู้ต้องหา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-05-16การชันสูตรพลิกศพ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-05-09การสอบสวน เงื่อนไขในการฟ้องคดี ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-05-02การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-04-25การอุ้มบุญ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-04-18การเสียสัญชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ