รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-06-22น้ำก้อนในสยาม
2020-06-15อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวา
2020-06-11UN75 และ การประกวดผลงานศิลปะระหว่างประเทศ "The Future We Want"
2020-06-01ประวัติองค์เทพในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ตอนที่ 1
2020-05-25ว่าด้วยเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
2020-05-18การปักสะดึงในการละเล่นโขน
2020-05-14เกาหลีใต้ชะลอการติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างไร
2020-05-13ทำอะไรอยู่บ้านดี ถึงจะมีความสุข
2020-05-11โขน ตอน สืบมรรคา