รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-04-156 เทรนด์เทคโนโลยีที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในปี 2021
2021-04-14ความเป็นมาของ Google
2021-04-13ประเพณีวันสงกรานต์ และสงกรานต์ในประเทศต่างๆ รอบบ้านเรา
2021-04-12ประเพณีวันสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์
2021-04-08นายกตรวจโควิด-19 แล้วไม่พบเชื้อ
2021-04-07รู้ให้ชัดก่อน ฉีด-ไม่ฉีด วัคซีนโควิด 19
2021-04-06วันจักรี / การเดินทางเข้าประเทศไทย
2021-04-05ความเป็นมาของสุสาน
2021-03-31สาธารณสุขเริ่มแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ไป 77 จังหวัด/ 5 เทรนด์ขับเคลื่อนอนาคตผู้หญิง