รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-07-14การฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาของเมืองเซเชลส์
2021-07-13คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 5): การทูตสไตล์จีน การพาคนไทยจากอู่ฮั่นกลับบ้านและ Live 250 ล้านวิว
2021-07-12โลกร้อน อ่อนใจ
2021-07-08กลุ่มคนติดเชื้อโควิด-19 อายุน้อยลงจริงหรือไม่
2021-07-07นักบินอวกาศทําความสะอาดเสื้อผ้าอย่างไร
2021-07-06คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 4): การทูตในประเทศที่ใหญ่เท่าทวีปทีมซานโตสและขนมหม้อแกง
2021-07-05รู้จริงเรื่อง "หยก"
2021-07-01สํารวจมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 5 ประเทศ
2021-06-29คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 3): ไต้หวันดินแดนที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยได้รับยอมรับและชื่นชม