รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-11-02The Great Resignation ปรากฎการณ์ลาออกครั้งใหญ่ในยุคโควิดที่นายจ้างในไทยไม่ควรเพิกเฉย
2021-10-27กฎหมายแข่งขันการค้าสำคัญอย่างไร
2021-10-26ที่มาฮาโลวีน และเทศกาลผีรอบบ้านเรา
2021-10-25พุทธศาสนาในจีน
2021-10-20ดีเดย์เปิดประเทศ เงื่อนไข 10 ชาติ ไม่ต้องกักตัว/ สถานการณ์โควิด-19ทั่วโลก
2021-10-19วัฒนธรรมการดื่ม : เบื้องหลังที่มากกว่าแค่การสังสรรค์ (ตอนที่ 2)
2021-10-1310 อันดับผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมของคนไทย
2021-10-12วัฒนธรรมการดื่ม : เบื้องหลังที่มากกว่าแค่การสังสรรค์ (ตอนที่ 1)
2021-10-11ศาสนาชินโต (ตอนที่ 1)