รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-12-01คนไทยได้อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2020-11-26เตรียมลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด
2020-11-25ทิศทางเศรษฐกิจอินเดียหลังยุคโควิด 19
2020-11-23วิธีดับเครียดในยุคดิจิทัล
2020-11-20ภาคเอกชนไทย ร่วมพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน
2020-11-19กรมการจัดหางานเตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตมีทั้งโทษจำ-ปรับ
2020-11-17ความท้าทายในงานโฆษณากระทรวงกับการทูตไทยในเวียดนาม
2020-11-16ประวัติโจ ไบเด็น กับวิธีการเลือกตั้งในสหรัฐฯ
2020-11-12พายุเอตาว อีสานและตะวันออกระวังฝนตกหนัก