รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2022-02-15ที่มาโอลิมปิกฤดูหนาว
2022-02-10เกร็ดการเยือนซาอุฯ ของนายกรัฐมนตรี
2022-02-09สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก/ 7 บทเรียนการพัฒนาไต้หวัน
2022-02-07APEC เพื่อเราทุกคน
2022-02-03"แมลง" อาหารทางเลือกในอนาคต
2022-02-02ส่องปัญหากฎระเบียบการจราจรในต่างประเทศ
2022-02-01Imperfect Foods ธุรกิจขายผักไม่สมประกอบ ช่วยลดโลกร้อน
2022-01-31บิทคอยน์คืออะไร
2022-01-26คาดการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยในปี 2022