รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-02-17ญี่ปุ่นเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่
2021-02-15ศรัทธาไซอิ๋ว
2021-02-11โปรเจกต์รีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นถุงใบใหม่
2021-02-09COVID กระตุ้น "คลังสินค้า" เติบโต
2021-02-08ที่พำนักของทูตต่างประเทศในประเทศไทยยุคก่อนสมัยรัชกาลที่ 5
2021-02-04เกาะญวน พื้นที่สาธารณะกลาง จังหวัดนครสวรรค์
2021-02-03เส้นทางสู่อาชีพนักการทูตสำหรับคนรุ่นใหม่
2021-02-01วิถีชีวิตไทยหลัง COVID-19
2021-01-29ภาวะปกติใหม่ที่ชาวจีนโอบรับท่ามกลางวิกฤติโควิด-19