รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-02-22ครูดนราห์ (ตอนที่ 1)
2021-02-18แปลงหน้ากาอนามัยใช้แล้วเป็นไฟฟ้า/ วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง เสริมรากฐานให้พร้อมฝ่าทุกวิกฤต
2021-02-17ญี่ปุ่นเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่
2021-02-16เรียนรู้วิชาชีวิตสร้าง "สวนผักคนเมือง" เพิ่มความมั่นคงทางอาหารฝ่าวิกฤต
2021-02-15ศรัทธาไซอิ๋ว
2021-02-11โปรเจกต์รีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นถุงใบใหม่
2021-02-09COVID กระตุ้น "คลังสินค้า" เติบโต
2021-02-08ที่พำนักของทูตต่างประเทศในประเทศไทยยุคก่อนสมัยรัชกาลที่ 5
2021-02-04เกาะญวน พื้นที่สาธารณะกลาง จังหวัดนครสวรรค์