รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-03-08รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2021-03-04ประเทศที่พร้อมด้านทักษะออนไลน์ในยุคโควิด - 19
2021-03-03กระทรวงพลังงานชูโมเดลญี่ปุ่นปั้นแผลลดปล่อยคาร์บอนเพิ่มพลังงานสะอาด
2021-03-02ย้อนดูวัฒนธรรมการกินชั้นสูงของสังคมเกาหลี
2021-03-01ครูโนราห์ (ตอนที่ 2)
2021-02-25โควิดระลอกใหม่ มาตรการอะไรบ้างที่ึควรมี
2021-02-25โควิดระลอกใหม่ มาตรการอะไรบ้างที่ควรมี
2021-02-24เมื่ออินเดียกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้าน IT
2021-02-23พลาสติกระบาดที่มาพร้อมกับโควิด-19