รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-01-22มูให้รู้ที่มา (ตอนที่ 4)
2021-01-19การฝึกจิตเสริมสมองเพื่อพัฒนาชีวิตสำหรับฆราวาส
2021-01-18โขนไทย (ตอนที่ 1)
2021-01-15มูให้รู้ที่มา (ตอนที่ 3)
2021-01-12คุมเข้มชายแดนตรวจกลุ่มลักลอบเข้าเมือง
2021-01-11อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ
2021-01-08มูให้รู้ที่มา (ตอนที่ 2)
2021-01-07หอการค้าจับมือรัฐสกัดโควิด-19/ เข้มสุขอนามัยห่วงโซ่ประมง"
2021-01-06กรมควบคุมโรคแนะประชาชนระวังโควิดระลอกใหม่/ จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดสถานบันเทิง 5 แห่ง