รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-05-07เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อ
2020-05-04ที่มาที่ไปของไวรัส COVID-19
2020-04-27กิจกรรมยามว่างในสวนสุนันทา
2020-04-22วันคุ้มครองโลก (Earth Day)
2020-04-20นางสงกรานต์ปี 2563
2020-04-16ทีมวิจัยเวียดนามพบเชื้อโควิด-19 ที่เอเชียต่างจากยุโรป
2020-04-09สปป.ลาว Lockdown ประเทศ
2020-04-06หลักปฏิบัติธรรม
2020-04-02ไวรัสโคโรน่าสัมพันธ์ 2 ชนิด