รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2021-06-24วันแม่หม้ายสากล/มาตรการป้องกันโควิดในโรงเรียน
2021-06-23อาเซียน พึ่งเทคโนโลยีอิสราเอลเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2021-06-22คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 2): ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน
2021-06-21บรูไน อยู่ไหนนะ
2021-06-17พลังงานทดแทนสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
2021-06-15คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 1):การทูตที่ไม่ต้องใช้ล่ามในวันที่เปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิกก์
2021-06-10เมื่อความเย็นกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในการดํารงชีวิต
2021-06-08ต่างประเทศเรียนกันอย่างไรในช่วงโควิด-19
2021-06-07ลัทธิเทวราช