รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-06-10เมื่อความเย็นกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในการดํารงชีวิต
2021-06-08ต่างประเทศเรียนกันอย่างไรในช่วงโควิด-19
2021-06-07ลัทธิเทวราช
2021-05-31ผ้าไหมเวียดนาม
2021-05-10โคก หนอง นา
2021-05-05
2021-05-03ส้มฉุน
2021-04-28วันนี้คนจีนอ่านอะไร และวัยรุ่นไทยอ่านอะไรของจีน
2021-04-21ทำไม Super Bowl จึงเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก