รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-09-17วิกฤตพม่ากับผลกระทบต่อประเทศโดยรอบ
2020-09-16อาหารไทยแพลนต์เบสต้าน COVID-19
2020-09-14สัมภาษณ์คุณครูจากมาเลเซีย คุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2558 (ตอนที่ 1)
2020-09-07อาหารกัมพูชา
2020-08-31อาหารฟิลิปปินส์
2020-08-27เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่ง
2020-08-24อาหารเช้าอาเซียน
2020-08-17ดินแดนสุวรรณภูมิ
2020-08-06COVID-19 ระบาดในเวียดนาม