รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-08-056 โมเดล เปิดพื้นที่กลางเมืองใหญ่ให้ธุรกิจได้เดินหน้าต่อ
2021-08-04ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 โดยฝีมือคนไทย
2021-08-03คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 8): สัมพันธ์ไทย-เยอรมนีผ่านสถาบันอาชีวศึกษาและระบบรางรถไฟ
2021-08-02ท้าวหิรัญพนาสูร
2021-07-29สัญญาณ Wi-Fi สามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้
2021-07-28มาตรการเข้มงวดป้องกันเชื้อโควิดติดผลไม่ไปจีน/ ทําไมฉีดวัคซีนโควิดแล้วยังติดเชื้อได้
2021-07-27คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 7): สัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ผ่านนักเรียนม้าและพลังงานสีเขียว
2021-07-26สื่อออนไลน์ยามวิกฤต
2021-07-22การสร้างระบบอาหารแบบยั่งยืน/แหล่งอาหารปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19