รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-02-03เส้นทางสู่อาชีพนักการทูตสำหรับคนรุ่นใหม่
2021-02-02โควิด-19 ทำปี 2020 เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2021-02-01วิถีชีวิตไทยหลัง COVID-19
2021-01-29ภาวะปกติใหม่ที่ชาวจีนโอบรับท่ามกลางวิกฤติโควิด-19
2021-01-27ธุรกิจผ่าตัดเสริมสวยในเกาหลีใต้สดใสช่วงโควิด-19
2021-01-25โขนไทย (ตอนที่ 2)
2021-01-22มูให้รู้ที่มา (ตอนที่ 4)
2021-01-19การฝึกจิตเสริมสมองเพื่อพัฒนาชีวิตสำหรับฆราวาส
2021-01-18โขนไทย (ตอนที่ 1)