รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-05-31ผ้าไหมเวียดนาม
2021-05-10โคก หนอง นา
2021-05-05
2021-05-03ส้มฉุน
2021-04-28วันนี้คนจีนอ่านอะไร และวัยรุ่นไทยอ่านอะไรของจีน
2021-04-21ทำไม Super Bowl จึงเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
2021-04-156 เทรนด์เทคโนโลยีที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในปี 2021
2021-04-14ความเป็นมาของ Google
2021-04-13ประเพณีวันสงกรานต์ และสงกรานต์ในประเทศต่างๆ รอบบ้านเรา