รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-04-01แต่งกายอย่างไรให้ดูดีมีบุคลิกภาพในระดับสากล ตอนที่ 1
2020-03-30ประวัติความเป็นมาของบทสวดพระปริตร
2020-03-26ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา 70 ปี
2020-03-23ว่าด้วยละคร
2020-03-19COVID-19 ในจีน
2020-03-18การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีนและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19
2020-03-16อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
2020-03-12Covid-19
2020-03-05สถานการณ์ Covid-19