รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-03-11ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด - 19
2021-03-10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
2021-03-09กลยุทธ์ที่ทำให้นโยบายลดความยากจนของจีนประสบความสำเร็จ
2021-03-08รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2021-03-04ประเทศที่พร้อมด้านทักษะออนไลน์ในยุคโควิด - 19
2021-03-03กระทรวงพลังงานชูโมเดลญี่ปุ่นปั้นแผลลดปล่อยคาร์บอนเพิ่มพลังงานสะอาด
2021-03-02ย้อนดูวัฒนธรรมการกินชั้นสูงของสังคมเกาหลี
2021-03-01ครูโนราห์ (ตอนที่ 2)
2021-02-25โควิดระลอกใหม่ มาตรการอะไรบ้างที่ึควรมี