รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-04-12ประเพณีวันสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์
2021-04-08นายกตรวจโควิด-19 แล้วไม่พบเชื้อ
2021-04-07รู้ให้ชัดก่อน ฉีด-ไม่ฉีด วัคซีนโควิด 19
2021-04-06วันจักรี / การเดินทางเข้าประเทศไทย
2021-04-05ความเป็นมาของสุสาน
2021-03-31สาธารณสุขเริ่มแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ไป 77 จังหวัด/ 5 เทรนด์ขับเคลื่อนอนาคตผู้หญิง
2021-03-30แนะโอกาสทางการค้า "ธุรกิจในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลกให้รอด"/ โควิดคลัสเตอร์ใหม่ต้องหยุดพฤติกรรม
2021-03-25นักเรียนมัธยมปลายเกาหลีใต้ผ่อนคลายหลังสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย
2021-03-24สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากพายุฤดูร้อน/ สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ยุคโควิด-19