รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2021-08-189 หลักปฏิบัติไห้สารทจีนปีนี้ปลอดภัย
2021-08-17ชวนไปรู้จัก POPCAT/ อากาศที่ร้อนที่สุดในรอบ 142 ปี
2021-08-16ยุคดิจิทัลในสิงคโปร์
2021-08-12ขาดแคลนแรงงานปัญหาใหญ่ของนิวซีแลนด์
2021-08-11ทําความเข้าใจสถานการณ์โควิด-19 แบบคร่าวๆ ไปกับแบบจําลองการระบาดของมหาวิทยาลัยมหิดล
2021-08-10ประโยชน์ของการเปิดพื้นที่สาธารณะช่วงโควิด-19
2021-08-09ยุคนี้ออนไลน์
2021-08-056 โมเดล เปิดพื้นที่กลางเมืองใหญ่ให้ธุรกิจได้เดินหน้าต่อ
2021-08-04ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 โดยฝีมือคนไทย