รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-07-05รู้จริงเรื่อง "หยก"
2021-07-01สํารวจมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 5 ประเทศ
2021-06-29คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 3): ไต้หวันดินแดนที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยได้รับยอมรับและชื่นชม
2021-06-24วันแม่หม้ายสากล/มาตรการป้องกันโควิดในโรงเรียน
2021-06-23อาเซียน พึ่งเทคโนโลยีอิสราเอลเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2021-06-22คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 2): ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน
2021-06-21บรูไน อยู่ไหนนะ
2021-06-17พลังงานทดแทนสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
2021-06-15คุยกับทูต ซีซั่น 2 (ตอนที่ 1):การทูตที่ไม่ต้องใช้ล่ามในวันที่เปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิกก์