รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-08-189 หลักปฏิบัติไห้สารทจีนปีนี้ปลอดภัย
2021-08-17ชวนไปรู้จัก POPCAT/ อากาศที่ร้อนที่สุดในรอบ 142 ปี
2021-08-16ยุคดิจิทัลในสิงคโปร์
2021-08-12ขาดแคลนแรงงานปัญหาใหญ่ของนิวซีแลนด์
2021-08-11ทําความเข้าใจสถานการณ์โควิด-19 แบบคร่าวๆ ไปกับแบบจําลองการระบาดของมหาวิทยาลัยมหิดล
2021-08-10ประโยชน์ของการเปิดพื้นที่สาธารณะช่วงโควิด-19
2021-08-09ยุคนี้ออนไลน์
2021-08-056 โมเดล เปิดพื้นที่กลางเมืองใหญ่ให้ธุรกิจได้เดินหน้าต่อ
2021-08-04ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 โดยฝีมือคนไทย