รับฟังรายการสด
วัฒนธรรมสัมพันธ์วัฒนธรรมสัมพันธ์
05:30-06:00 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-09-06กําเนิดพระพุทธศาสนา
2021-09-02มาทําความรู้จักภาวะ : Computer Vision Syndrome
2021-09-01ทิศทางของเทคโนโลยีรักษ์โลก
2021-08-31กทม. รับมือฝนตกหนัก/ นํ้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2021-08-30เวียดนามในยุคดิจิทัล
2021-08-26ชวนเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดในวันที่มีปัญหา
2021-08-25ธุรกิจชุบชีวิตเศษผ้าด้วยการสร้างคุณค่าให้สิ่งนั้น
2021-08-24สิ่งที่เด็กควรได้รับท่ามกลางข้อเสนอหยุดเรียน 1 ปี
2021-08-19หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19 โอกาสเข้าไอซียูสูงกว่า 2-3 เท่า