รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-09-22การฉีดวัคซีนในเด็ก
2021-09-214 กิจการในสุโขทัยที่อยากให้ SMEs ไทยรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น
2021-09-16พฤติกรรมที่ทําให้จน/ รู้จักภาวะBrain Fog หรือภาวะสมองล้า
2021-09-15แนะนําหนังสือน่าอ่านในสถานการณ์โควิด-19/ ประโยชน์ของการอ่าน
2021-09-14ธุรกิจสวนผักไทยในตลาดยุโรป/ร้านอาหารในแคนาดาเลิกขายแซลมอน
2021-09-13ประวัติพระพุทธเจ้า
2021-09-09รู้จัก "Morhello" แพลตฟอร์มการแพทย์
2021-09-0810 ฟู้ดเทคกับอุตสาหกรรมอาหาร/ 3 เทรนด์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้า
2021-09-07การคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม