รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-09-0810 ฟู้ดเทคกับอุตสาหกรรมอาหาร/ 3 เทรนด์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้า
2021-09-07การคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
2021-09-06กําเนิดพระพุทธศาสนา
2021-09-02มาทําความรู้จักภาวะ : Computer Vision Syndrome
2021-09-01ทิศทางของเทคโนโลยีรักษ์โลก
2021-08-31กทม. รับมือฝนตกหนัก/ นํ้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2021-08-30เวียดนามในยุคดิจิทัล
2021-08-26ชวนเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดในวันที่มีปัญหา
2021-08-25ธุรกิจชุบชีวิตเศษผ้าด้วยการสร้างคุณค่าให้สิ่งนั้น