รับฟังรายการสด
SDGs สร้างด้วยกันSDGs สร้างด้วยกัน
17:30-18:00 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-09-14สัมภาษณ์คุณครูจากมาเลเซีย คุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2558 (ตอนที่ 1)
2020-09-07อาหารกัมพูชา
2020-08-31อาหารฟิลิปปินส์
2020-08-27เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่ง
2020-08-24อาหารเช้าอาเซียน
2020-08-17ดินแดนสุวรรณภูมิ
2020-08-06COVID-19 ระบาดในเวียดนาม
2020-08-03อาหารสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน
2020-07-30เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่