รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-12-22เกาหลีใต้เนรมิต "เมืองลอยน้ำ" แห่งแรกของโลก
2021-12-1610 เรื่องราวดีงามของแอปเปิ้ลญี่ปุ่น
2021-12-15ปรากฎการณ์โอไมครอนสะท้อนปัญหาอะไรบ้าง
2021-12-13ภูฏานใต้อ้อมกอดหิมาลัย (ตอนที่ 1)
2021-12-09กรมปศุสัตว์เตือนให้สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงเสี่ยงติดโควิด-19/ เช็คค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
2021-12-08จับตาโควิด-19 ซุปเปอร์กลายพันธุ์โอไมครอน
2021-12-06ไวรัสโอไมครอน
2021-12-01ถอดบทเรียนต่างประเทศปันอาชีวศึกษาสร้างชาติ
2021-11-29สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัสซานัล โบเกียห์