รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2021-10-07เส้นทางอุทยานธรณีโลกสตูลมรดก 500 ล้านปี สร้างรายได้ให้ชุมชน
2021-10-06Merck หุ้นพุ่งรับข่าวดี ยาเม็ดต้านโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์
2021-10-05จากจีนสู่ไทย "เทศกาลถือศีล" สู่ "เทศกาลกินเจ"
2021-10-04พุทธศาสนาในญี่ปุ่น
2021-09-30ขยะทะเล
2021-09-29วิธีดูแลร่างกายหลังหายจากโควิด-19
2021-09-28รู้จัก เตมเป้อาหารอินโดที่ฮิตในตะวันตก/ แนะนํา 8 พิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน
2021-09-27มนตราในภูฏาน
2021-09-23รู้จัก ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด/ ทําความรู้จัก Ecocide