รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-11-10เศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้จะเกิดปรากฎการณ์บูมหลังการระบาด COVID-19
2020-11-09สัมภาษณ์ นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์ นปร. ปี 2563
2020-11-0510 สถานที่เสี่ยงที่ต้องระมัดระวังการ์ดอย่าตก
2020-11-04แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ปี สร้างชาติ
2020-11-03น้ำท่วมเขาเขาใหญ่-ทับลาน
2020-11-02ที่มาของกฐิน
2020-10-26งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2020-10-23บทบาทเอกชนไทยในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน
2020-10-22เตือนอีก 5 ปี หุ่นยนต์จะแทนแรงงานมนุษย์