รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-07-08ชีวิคนไทยในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการ Stay home
2020-07-06ไวรัสโควิด รับมือรอบที่ 2
2020-07-02จีนพบไวรัสไข้หวัดหมู
2020-06-29ประวัติตู้ไปรษณีย์ไทย
2020-06-25สนับสนุนแรงงานไทยไปต่างประเทศหลัง COVID-19
2020-06-22น้ำก้อนในสยาม
2020-06-15อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวา