รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-04-10การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2017-04-03รีไซเคิล : วิถีสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2017-03-27จับตาผืนป่าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันป่าไม้โลก ว่าด้วยเรื่องน้ำที่หายไป
2017-03-2010 ปีของการใช้สมาร์ทโฟน มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร
2017-03-13ต้นไม้กับเมืองและต้นไม้สร้างแรงบันดาลใจ
2017-03-06แก๊งค์ปีศาลฝุ่นพิเศษเป็นแค่ฝุ่น ถ้าไม่เข้าตาก็ไม่มีใครสนใจ ดำเนินรายการโดยคุณมนัสวี พงศ์สระพัง
2017-02-27รวมเรื่องสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-02-20รวมเรื่องสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-02-13ถุงพลาสติกใบนี้ ควรฟรี หรือ จ่าย ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง