รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-02-06รวมข่าวสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-01-30นาซายืนยัน 2016 คือปีที่ร้อนที่สุดในรอบแสนปี ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ และคุณมนัสวี
2017-01-23ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017-01-16รู้ทันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-01-099 เรื่องราวอีกก้าวของการปกป้องสิ่งแวดล้อม 2559 ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2017-01-0210 หนังรักษ์โลก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-12-26ทรัมป์กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-12-19รอบรู้ทั่วโลกกับ Climate Change ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีนและคุณมนัสวี
2016-12-12We Grow Project & เกษตรอินทรีย์ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี