รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2016-05-23zero waste village ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ
2016-05-16วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Building)
2016-05-09วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Building) ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-02การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-04-25A future ecotourism ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ
2016-04-18ปิดเทอมแล้ว มาดูหนังกันเถอะ ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ
2016-04-1110 นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ
2016-04-04Good Buy คิดก่อนช้อป-สังคมก็ดีขึ้นได้ ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ
2016-03-28Food Miles การเดินทางของอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ