รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2016-08-22เทคโนโลยีสะอาด ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-15การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยเมกะโปรเจคของเนเธอร์แลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-08-08บ้านหลวงราชไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-07-04ประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงาน ทดแทน AEC ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-27Ocean Cleanup Project ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-20คงไม่มีใครอยากให้มหาสมุทรกลายเป็น "แพขยะ" ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-13วันสิ่งแวดล้อมโลก : เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-06Gree Ocean Strategy ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-30Green finance ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์