รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2016-06-27Ocean Cleanup Project ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-20คงไม่มีใครอยากให้มหาสมุทรกลายเป็น "แพขยะ" ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-13วันสิ่งแวดล้อมโลก : เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-06Gree Ocean Strategy ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-30Green finance ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-23zero waste village ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ
2016-05-16วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Building)
2016-05-09วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Building) ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-02การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์